Saturday, January 30, 2010

she's gone


my mum's bestfriend passed away last Thursday. Dia memang rapat dengan my family. sangat baik dan lemah lembut. SO SAD. T-T

AL-FATIHAH

han eba

No comments: